در این نوشته قصد داریم شما را با مراقبت، آفات و بیماریهای نخود آشنا کنیم. مراقبت: از دست زدن به نخود هنگامی که مرطوب هستند یا با یک شبنم سنگین پوشیده شده خودداری کنید؛ این ممکن است باعث پخش اسپور قارچ شود. علف های هرز را ازبین ببرید، اما کشت و کارتان را در اطراف…

  نخود یکی از بقولات یکساله باریک و پر پشت است که حدود 45 سانتی متر رشد می کند و دارای یک جفت برگچه ی مرکب و سبز تیره است ک شبییه ماشک است. نخود دارای غلاف متورم و کشیده است که طول آن حدود 3 سانتی متر و عرض آن در حدی است که…